VYKLIZENÍ SUŠÁRNY A ŠATEN O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

VYKLIZENÍ SUŠÁRNY A ŠATEN!!!

Z DŮVODU REKONSTRUKCE HALY NESMÍ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH ZŮSTAT ŽÁDNÉ VĚCI V SUŠÁRNĚ ANI V ŠATNÁCH!

ZBYLÉ VĚCI BUDOU VYHOZENY NEBO POUŽITY JAKO KLUBOVÝ MATERIÁL!

Děkujeme za pochopení.  SC PRAHA ŠERM