Cena Letňan 2015 - kord ml. žáci a ml. žačky

Kompletní výsledky turnaje CENA LETŇAN 2015
30.10.-1.11.2015
Cena Letňan 2015 mladší žáci
Cena Letňan 2015 mladší žačky