Výsledky Cena Letňan minižáci a minižačky 2017

Kompletní výsldky turnaje Cena Letňan 2017
kord minižáci a minižačky

Cena Letňan 2017 - minižáci
Cena Letňan 2017 - minižačky